BUÔNG BỎ

BUÔNG BỎ

Tiền đề của thêm vào. Hay chém gió về rửa chén, quản trị và vô vi. Nghe thì hơi mâu thuẫn cơ mà nó đơn giản, trực thuộc và chúng ta vẫn sống với nó mỗi ngày luôn. Đầu tiên thì muốn bỏ thì phải...

NORMAL MALE

NORMAL MALE

Đến một tuổi nhất định thì bạn nhận ra bạn không muốn trở thành alpha male hay sigma male gì nữa mà chỉ đơn giản muốn thành một normal male. Một normal male với các dấu hiệu sau: Có một nghề chính xã hội cần...

VỊ THẦN ‘SIÊNG NĂNG’

VỊ THẦN ‘SIÊNG NĂNG’

Anh em thờ ai, tôi chưa rõ, nhưng nếu có thờ và tu theo đức của Thần Siêng Năng thì cuộc sống anh em sẽ được độ rõ, từ ngoài vào trong, từ công việc đến gia đình, họ hàng, bạn bè, vợ chồng, con...

Gợi Ý