3 LẦN CHIA TAY

3 LẦN CHIA TAY

Lần chia tay thứ 1, là chia tay người sinh ra bố mẹ anh em, lần chia tay thứ 2, là chia tay người sinh ra anh em và lần chia tay cuối cùng, là chia tay người mà anh em sinh ra. Đời người...

TỪ ‘CON’ SANG ‘NGƯỜI’

TỪ ‘CON’ SANG ‘NGƯỜI’

Đôi lúc sinh ra với hình hài ‘con người’ đầy đủ, nhưng không phải ai cũng hành động với căn tánh của ‘người’ đúng nghĩa. Vì từ con sang người, là quá trình tự chuyển hoá đầy nhọc nhằn và sâu thẳm, nên đa phần...

ỔN ĐỊNH VÀ TỰ DO

ỔN ĐỊNH VÀ TỰ DO

Câu hỏi: Ngày xưa em rất chống đối ý tưởng về sự ổn định, em xem thường nó, nhưng mà bây giờ khi lớn hơn thì em lại thấy sự ổn định rất là quan trọng. Nhưng mà khi đọc sách thì vẫn thấy Osho...

Gợi Ý